Hvis du vil reklamere eller bli linket til gjennom denne siden så må innholdet være relevant til det vi skriver om.

Støtt oss

Støtt oss gjerne med donasjoner hvis du liker det vi skriver :)

Koreansk telling

En av de mest nyttigste tingene man bør lære seg før en tur til Korea, bortsett fra språk i seg selv, er tall og tellemåter. Dette vil jeg tro kan læres relativt raskt, i det minste bør man lære seg hvordan penger telles. Tellesystemet, når det gjelder penger, er sino-koreansk (kinesisk-koreansk), vil tro systemet i seg selv er enklere enn norsk, der vi har egne navn for hver tier (ti, tjue, tredve etc.). På koreansk sier de ti-en (11), to-ti (20), fire-ti-fem (45). Her kan du se en tabell jeg har laget med oversikt over både sino-koreansk og koreansk telling (under følger nærmere instruksjoner angående bruk):

Norsk Sino-Koreansk Koreansk
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

20

30

40

50

60

70

80

90

ill (일)

ii (이)

samm (삼)

sah (사)

ååh (오)

jukk (육)

chill (칠)

pall (팔)

guh (구)

ship (십)

ii-shipp (이십)

samm-shipp (삼십)

sah-shipp (사십)

ååh-shipp (오십)

jung-shipp (육십)

chill-shipp (칠십)

pall-shipp (팔십)

guh-shipp (구십)

Han(ha-na) (하나)

Tuh(tull) (둘)

Seh(sett) (셋)

Neh(nett) (넷)

tah-sått (다섯)

yåh-sått (여섯)

ill-gåpp (일곱)

yå-dålb (여돏)

a-håpp (아홉)

yåll (열)

suh-mull (스물)

søh-runn (서른)

mah-hunn (마흔)

shin (쉰)

jeh-sunn (예쉰)

ih-runn (일흔)

yå-dunn (여든)

a-hunn (아흔)

100 Pekk (백)
200 ii-pekk (일백)
1000 Tjånn (천)
10,000 Man (만)
100,000 Shimm-man (십만)
1,000,000 Peng-man (백만)

Sino-koreansk brukes ved telling av penger, minutter og år, mens koreansk brukes om timer, alder og kvantum.  Sjekk denne tabellen for eksempler på bruk:

Hvor mye er klokken?

Klokken er___

Mjø-sji-ejå?

Hann sji ii-shipp bunn-i-ejå

몇시에요?

1시(time)20분(min)이에요

Hvor gammel er du?

Jeg er 25 år gammel

Mjø-sari-ejå?

Suh-mull-tah-sått sari-ejå.

몇살이에요?

25살이에요.

Hvor mye koster billetten?

Billetten koster ___

Tikkett øll-ma-ejå?

Tikkett-unn ___wånn-i-ejå

티켓 얼마에요?

티켓은 ___원이에요

Hvilket år er du født i?

Jeg er født i 86

Mjønn-njønn-seng-i-ejå?

Pall-shipp-jukk-njønn-seng-i-ejå

몇년생이세요?

86년생이에요

Gi meg 3 billetter

Gi meg 10,000 won

Tikkett se-chang djusejå

Man-wånn djusejå

티켓 3장 주세요

만원 주세요

Til tross for at jeg skriver bindestreker mellom ordene på uttalelse-delen, les de sammenhengende, bindestrekene er der bare for å enklere se hvordan hver lyd skal uttales.

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>